Podzemní pochod Terezín

29.01.2022

První letošní akce Pochodnického spolku byl "Podzemní pochod Terezín". Jednalo se o přibližně osmikilometrový pochod, který začal výkladem o historii pevnosti Terezín v místním muzeu a pokračoval přes jednu z mnoha "Potern" do podzemních chodeb objektu Kontrgarda XXII, která je přímým obraným objektem pro Bastion 5, kde se dnes nachází muzeum a infocentrum. Pod Terezínem se dle výkladu průvodce nachází 34 kilometrů chodeb, ale v rámci pochodu jsme si prošli necelé dva kilometry, a to i s přesuny mezi jednotlivými objekty.

Po prohlídce podzemí vedla další cesta souběžně s naučnou stezkou "NS Pevnost Terezín". Okolo Bastionu 6, 7 a Ravelinu XX k Lunetě XXIV, kde je výpust vody v případě obranného zatopení. Dále cesta vedla proti proudu Ohře podél nového kanálu až k Přehradnímu mostu, který v případě obrany pevnosti měl vytvořit umělou hráz s cílem zatopení všech pevnostních příkopů do výšky 1,2 metru.

Rychle tedy přes most a po silnici mezi horním a dolním retranchementem až k Malé pevnosti, která je známá spíš internačním táborem z doby 2. světové války. Podél Národního hřbitova jsem přešel na cestu okolo Horního Retranchement, která mě zavedla zpět až k novému kanálu Ohře, který byl vybudován při stavbě pevnosti v 18. století.

Zpátky po Přehradním mostě a následně proti proudu Ohře okolo Vodní brány až k Lunetě XXIII, kde jsou stavidla umožňující v případě potřeby zaplavit příkopy pevnosti. Okruh se postupně začínal uzavírat, cesta vedla okolo zbývajících Bastionů k věžovému vodojemu, který zde nechali postavit v roce 1942 Němci v souvislosti s vytvořením židovského ghetta. Od vodojemu to bylo už jen přes Ravelin 18, Kleště 12 a Poternu 3 zpět k muzeu.

Dnes to tedy nebyla nijak dlouhá cesta, celkem se našlapalo nějakých 9 kilometrů, o to víc to bylo hodně o historii naší země. Pevnost Terezín totiž nechal postavit Císař Josef 2 proti případným útokům pruského krále Fridricha II. Velikého. Terezín, který nese jméno po Josefově matce Marii Terezii, ovšem nikdy napaden nebyl, ani nikdy žádný z jeho 16 tisícovek vojáků, kteří zde žili, nevyrazil k boji do okolní krajiny. Závěrem snad ještě jednu zajímavost. Celá stavba pevnosti trvala pouhých 10 let a stála 12 milionů Zlatých, což by dle výkladu mělo být na naše dnešní peníze přibližně 40 miliard korun.

Kompletní fotogalerie zde...

Video zde...