Letní tábor Berounka 2023

05.08.2023

Vodácko-turistický oddíl Vydry z 1. PTS Táborník Mladá Boleslav prožil parádní týden letního tábora na Berounce.

Vyvrcholením každoroční oddílové činnosti je letní tábor. Vodácký oddíl Vydry z Mladé Boleslavi plánoval letošní týden na vodě prožít na Sázavě, ale díky dlouhodobému suchu bylo během několika dní těsně před odjezdem vše přeplánováno. Naším domovem se tak na poslední červencový týden stala "Stará řeka", jak se od dob prvorepublikových trampů říká řece Berounce.

Celkem 15 našich lodí se tedy 22. července vydalo směrem na jih, kde naše plavba začala od Dolanského mostu. Čekalo na nás 90 kilometrů do Berouna. Sice nám několikrát zapršelo, což nás pozdrželo déle ve stanech, ale denní porci pádlování jsme vždy splnili.

Došlo i na několik výletů, podívali jsme se například na zříceniny Libštejn a Týřov, ale i na prohlídku jednoho z našeho nejkrásnějšího hradu Křivoklát. Pro naše děti jsme připravili i několik her, z nich asi největší ohlas mělo hledání Trilobitů. To začalo tím, že děti museli postupně najít několik vzkazů psaných morseovkou, ze které se nakonec dozvěděli, že si musí vyrobit "sekeromlat". K čemu? To netušili. Až druhý den v kempu Ahoj ve Skryjích se dozvěděli, že musí vylézt na kopec Borek, kde je suťoviště s povoleným místem pro kopání Trilobitů. Nikdo sice nenašel celého pravěkého předchůdce současného života na zemi, ale do tábora jsme přinesli spousty úlomků různých zkamenělých živočichů.